De Verbindende Aarde

Een Verbindende Taal in het pastoraat

Cursus 'Een Verbindende Taal in het pastoraat', duplo methodiek voor het visualiseren van de intrapsychische en
de  interactionele dimensie.

Deze cursus is een erkende studieactiviteit binnen het open erkend aanbod van de permanente educatie van de Protestantse Kerk.
U ontvangt hiervoor 4 studiepunten.

Korte beschrijving van de cursus:
Het leren toepassen van de methodiek 'Een Verbindende Taal' in de intrapsychische en interactionele dimensies in het pastorale gesprek, vanuit het systemische/contextuele gedachtegoed.
(De methodiek 'Een Verbindende Taal' is gebaseerd op de methodiek 'Een taal erbij' van De Kontekst)

Hoofddoelstelling van de studieactiviteit:
Het leren werken met deze methodiek:
- ter voorbereiding van (lastige) pastorale gesprekken en pastoraat in bijzondere omstandigheden,
- evaluatie van pastorale gesprekken en
- toepassing in pastorale gesprekken zelf.

Te verwerven kennis:
- Inzicht in de werking van de vier dimensies van het contextuele gedachtegoed en de toepassing hiervan in het pastoraat, door middel van de methodiek Een Verbindende Taal, die met name focust op een zorgvuldige verkenning van de eerste drie dimensies om daarmee de vierde dimensie te ondersteunen.
- Inzicht in de eigen rol en de invloed van het eigen gezin van herkomst in de beroepsuitoefening.
- Basisbegrippen vanuit het systemische denken/contextueel denken.

Te verwerven vaardigheden:
- Het zelf kunnen toepassen van de methodiek in het pastoraat.
- In staat zijn om ook de vrijwilligers in het pastoraat te trainen in de basisprincipes van deze methodiek ter ondersteuning van hun aandeel in het pastoraat en de rol die zij daarbij innemen.
(Hierbij wordt steeds gewerkt vanuit de
casuïstiek en vragen van de deelnemers!).

Attitudedoelstelling:
- Meer bewust zijn van en openheid voor de intrapsychische en interactionele aspecten die en rol spelen in de pastorale begeleiding om daarmee de pastorant in zijn of haar context recht te kunnen doen.
- Meer inzicht in eigen intrapsychische en interactionele aspecten in het uitoefenen van de pastorale taak.

Programma op hoofdlijnen:
- Basisinleiding in het systemische / contextuele gedachtegoed en het belang daarvan voor het pastorale handelen.
- Deze methodiek trainen aan de hand van het eigen levensverhaal en gezin van herkomst en de invloed daarvan op de eigen pastorale invulling.
- Deze methodiek leren gebruiken ter voorbereiding, evaluatie en gebruik in de eigen pastorale context.
- Deze methodiek leren gebruiken in situaties van complexe gezinssamenstellingen, rouw, scheiding, etc.
- Leren om deze methodiek toe te passen in de begeleiding en training van de vrijwilligers in het pastoraat.
- Oefenen aan de hand van eigen
casuïstiek van de deelnemers.

Er wordt interactief getraind dmv. verschillende werkvormen.

Te bestuderen literatuur:
- Heyndrickx,P., Barbier,I., Driesen, H., Ongevalle van, M., Vansevenant K., (2005). Meervoudige gekwetsten, contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetbare mensen. Lannoo campus, Leuven.
- Reijersen van Buuren, G., (2010). Verlangen naar erkenning, ontdek wie je bent. therapie in beeld. Boekencentrum, Zoetermeer.
- Artikelen (uitgereikt tijdens cursus).

Praktische informatie:

Data:

In overleg voor groepje

Ontvangst op maandag tussen 10.30 u. en 11.00 u., einde van de cursus op vrijdagmiddag rond 15.00 u.

Een cursusweek gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

Waar: Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)

Extra:
Deze cursus kan ook op uw locatie plaatsvinden.

Prijs:
De prijs voor deze cursus is:  € 585,00

inclusief:
- 21 % BTW
- overnachtingen,
- linnenpakket,
- toeristenbelasting,
- ontbijt, lunch en diner
- reader

Dit bedrag wordt ter bevestiging van de inschrijving vooraf overgemaakt.

(Men dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen!)


Na het volgen van deze cursus ontvangt u een certificaat, met daarop de vermelding van het aantal studiepunten.

Aanvulling:
Uiteraard is er de gelegenheid om ook te genieten van het mooie oudste stadje van Zeeland, de rust en de Zeeuws-Vlaamse natuur (ondermeer het strand).

Inschrijving:
U kunt telefonisch of per mail inschrijven op deze cursus.